Select Page

STARTA EGET & AFFÄRSPLAN

Att starta eget företag är inte ett lätt beslut, detta tycker vi är ett stort steg i arbetslivet, ett steg som innebär ett stort ansvar som inte bara behöver engagemang utan också erfarenhet och stark vilja. Att ha ett eget företag är kul och ger dig som företagare stor frihet att bestämma din egen väg, dina egna idéer och du kan själv välja hur saker och ting ska styras. Du som företagare blir helt enkelt chef för dig själv.

Funderar du på att starta ditt eget? Eller har du nyss startat ditt eget och behöver vägledning? Boka ett rådgivningsmöte med oss för att gå genom dina planer och omvandla dem till siffror som hjälper dig att se över dina framtida utmaningar och möjligheter. 

När du ska bygga ett nytt företag är det extra viktigt att upprätta en affärsplan i synnerhet när du ska ansöka om finansiering hos banker och även du kan ha den som underlag för att beskriva din affärsidé. En bra affärsplan ska ge dig, dina intressenter och samarbetspartner en övergripande förklaring till ditt företag, dina tjänster och varor samt dina marknader och konkurrenter.

Eller är du redan igång med din verksamhet och behöver ta fram en bra affärsplan inför kommande investeringar? Kontakta oss så hjälper vi dig steg för steg och går igenom vad du behöver tänka på för att ta fram en bra och trygg affärsplan.

LÖPANDE BOKFÖRING & REDOVISNING

Bokföring är en del av en redovisningsprocess i ett företag och innebär registrering av finansiella transaktioner såsom inköp, försäljning, kvitton och betalningar. Att föra en bok är en skyldighet enligt lag och alla privatpersoner som bedriver näringsverksamhet i form av enskild firma samt juridiska personer såsom aktiebolag och ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga.

Behöver ditt företag hjälp med bokföring till en hög kvalitet? Quds Ekonomi tillhandahåller bokföringstjänster som sker enligt god redovisningssed vilket innebär att gällande redovisningsregler ska följas. kontakta oss för att få din offert.

Redovisning är ett vidare steg som sker efter bokföring och innefattar sammanställning av affärshändelserna i form av rapporter såsom balansrapport, resultatrapport och övriga nödvändiga rapporter som används av dig som företagare för att kunna ta rätt beslut om din verksamhet. Redovisning är också underlag som måste enligt lag lämnas in av ditt företag till olika myndigheter.

Vi hjälper gärna dig att redovisa rätt och lämna rapporter samt underlag till berörda myndigheter vid rätt tidpunkt.

 

FAKTURERING & HANTERING AV KUNDFORDRINGAR

När ditt bolag har levererat en vara eller utfört en tjänst uppstår en kundfordran gentemot en köpare som tagit emot varan eller brukat tjänsten men ännu inte betalat för köpet. För att hålla koll på dina kundfakturor ska du upprättat kundreskontra som ger dig översikt över dina kunduppgifter såsom kontaktuppgifter samt betalda fakturor och förfallna men ej betalda fakturor osv. normala betalningsvillkor som kallas också kredittid är 30 dagar men den kan variera beroende på vad du har avtalat med dina kunder. Kortare kredittid kan innebära snabbare betalning och bättre kassaflöde som betyder att ditt bolag klarar av att betala lev.fakutror och övriga skulder i tid.

Via våra samarbetspartner hjälper Quds Ekonomi dig att få snabbare betalt på dina fakturor medan du håller bra relation med dina kunder, du skapar fakturan och vi gör resten, dvs du får betalt snabbare, du slipper påminnelsehantering och inkassohantering vilket är våra samarbetspartner experta på.

kontakta oss så berättar vi mer hur du kan på ett effektivt och säkert sätt hantera kundfakturering och följa upp kundbetalningar.

 

AUTOMATISERING & DIGITALLAGRING AV LEV. FAKTUROR

En leverantörsfaktura är en faktura som skickas från företag till företag till följd av levereras av en vara eller tjänst, det innebär att fakturan blir då underlag både till bokföring och momsredovisning samt ett skriftligt krav på betalning. 

Automatisering av leverantörsfaktura hantering är en lösning som innefattar faktura scanning och tolkning så att alla leverantörsfakturor oavsett format omvandlas till ett och samma digital format. Det innebär att du som har stora volymer av leverantörsfakturor kan slippa helt och hållet manuell hantering och utbetalning av dina fakturor. På så sätt blir du säker att dina leverantörer blir nöjda när deras fakturor betalas i tid och samtidigt du som företagare lagrar dina fakturor digitalt. Du får din egen tillgång till leverantörsfaktura systemet för att kunna på några få sekunder söka efter vilken faktura som helst oavsett hur gammal den är. 

Vi sköter all administration och allt du behöver göra är bara att attestera / godkänna fakturan.

 

RÅDGIVNING & KONSULTATION

(BESKRIVNING KOMMER SNART)

 

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Alla juridiska personer såsom aktiebolag och ekonomisk förening samt fysiska personer som driver enskild firma ska varje år avsluta det löpande bokföringen med ett bokslut som innebär sammanställning av företagets affärshändelser i de två dokumenten resultaträkning och balansräkning.

Till skillnad från årsbokslut är årsredovisningen mer omfattande och ska lämnas till bolagsverket således blir den en offentlig handling.

Är det ett årsbokslut eller en årsredovisning som ditt bolag ska avsluta det löpande bokföringen med? Det är bolagsformen och storleken på din verksamhets omsättning som avgör hur ditt räkenskapsår ska avslutas.

Oavsett bolagsform och verksamhetens storlek erbjuder Quds Ekonomi upprättande av både årsbokslut och årsredovisning till en hög kvalitet som uppfyller årsredovisningslagens krav.

Kontakt oss så berättar vi gärna till dig vad just ditt företag behöver upprätta.

 

UTBILDNING

(BESKRIVNING KOMMER SNART)

 

Webbdesign & reklammaterial

Senaste åren har E-handel och E-marketing ersatt till stor del fysisk handel och marknadsföring. Detta sker exponentiellt och inom några år kommer hemsidan att vara den starka basen för samtliga branscher i marknaden.

Din hemsida är din elektroniska butik, där dina kunder ska kunna hitta dig snabbt, smidigt och bemötas professionellt. Kunder kan då se dina tjänster och sortiment, boka en tid, beställa varor, fråga om oklarheter DYGNET RUNT.

En hemsida är essentiellt om ett företag vill konkurrera i dagens och framtidens marknad starkt och professionellt. Din hemsida speglar dig, kvalitén av din produkt och förtroendet av din tjänst, därför ska det skapas professionellt.